Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Prishöjning

2017-09-14

Damstahl höjer priserna på plåt och stång med 0.90 SEK/kg from den 15/9 2017.
Detta som ett led av kraftigt stigande världsmarknadspriser, främst på råvarusidan.
Världsmarknadspriserna driver en snabb prisökning som vi tvingas ta höjd för löpande i vår prissättning.
 
Med vänliga hälsningar
 
Patrik Leijon
Försäljningsdirektör
Damstahl AB

Till toppen