Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Ny digital Damstahl Investering

2019-12-09

Damstahl står bakom etableringen av Slize Digital, ett nytt bolag inom digitalisering. Slize Digital är ett konkret exempel på hur rostfri ståldistribution och den digitala världen smälter samman.
”Därmed ändrar digitalisering från att vara något som finns i vår periferi till att bli en kärnkompetens som vi också skall bemästra”, säger Damstahldirektören, Michael Lund.


Damstahl vill vara nr 1 i Europa

”VI har en klar vision om att vara nr 1 i Europa inom digitalisering i vår industri, därför investerar vi i en start up i Kiev, Ukraina.” fortsätter Michael Lund. Damstahls etablering av Slize Digital görs tillsammans med Brian Kobberöe Fink, som har många års erfarenhet av stålbranschen och B2B handel, har de senaste 8 åren varit bosatt i Ukraina och varit verksam med utveckling av digitala plattformar för Ciklum.

 

Stål, kunskap och digitaliering

Målet med Slize Digital är i första steget att utveckla digitala lösningar för Damstahl. Samtidigt ger etableringen i Ukraina möjligheter att snabbt utvidga bolaget, inte bara inom NEUMO Ehrenberg Group, som Damstahl är en del av, utan även utanför dessa gränser.
”Specifikt ser vi möjligheter med denna nya investering inom underleverantörsindustrin, där vi upplever, att väldigt många vill med på digitaliseringsresan.

”Med Slize Digital utvecklar Damstahl på sikt samarbetet med både nuvarande och kommande kunder, utöver att vi har branschens bredaste och djupaste sortiment av rostfritt stål, skapar vi möjligheter till att kombinera detta med digitala lösningar”, säger Michael Lund.
Damstahl började redan för mer än tio år sedan sin resa med att dela kunskap om rostfritt stål, ytbehandling, korrosion samt hygienisk design. Detta har fram tills idag lett fram till fyra böcker och över 100 seminarium genomförda av Damstahls tekniska experter.
”Vi har modet att gå emot strömmen och hitta andra vägar och denna nya satsning kommer understödja samarbetet med våra kunder som är baserat på goda relationer och ett stort förtroende” fastslår Michael Lund.


Digital transformation i centrum

Slize Digital blir i uppstarten bemannat med kompetenta medarbetare i Kiev, där Brian Kobberöe Fink har sin dagliga verksamhet. I Kiev är tillgången till duktig digital kompetens enorm. Slize Digitals primära fokus kommer vara att fokusera på den digitala omställning som många företag står inför. Ett särskilt fokus kommer vara inom eCommerce, service portaler och mobilapplikationer med ett gemensamt fokus att skapa produkter med den högsta användarvänlighet som skapar värde för både företag och deras kunder. Allt detta kompletteras med dataanalys, som kan användas för att skräddarsy upplevelsen för varje enskild kund, samt att hjälpa till att fatta datadrivna beslut inom verksamheten.

Publiceringen i danska Jern & Maskinindustrien kan du läsa här.

Till toppen