Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Damstahl breddar utbudet genom samarbete med Advances Coupling Limited

2020-05-15

Damstahl är i dag den enda grossisten inom rostfritt stål, som täcker hela spektrumet av rostfria rör och fittings för såväl den tung industri som känsliga miljöer inom läkemedels- och livsmedelsproduktion. 

Företaget Advanced Couplings Limited (ACL) med produktion i England och på Irland, har gjort sig kända världen över för sina produkter som håller hög kvalitet och stor precision. När Damstahl nu inleder ett samarbete med ACL flyttar man fram positionerna ytterligare på marknaden. 

Det nya avtalet omfattar alla de nordiska länderna och den breda produktportföljen är därmed tillgänglig i såväl Danmark som Sverige, Norge och Finland. 
– Att ACL har valt att placera sitt europeiska lager i Viborg, ser vi som en extra fördel. Det ger hög leveranssäkerhet för våra nordiska marknader, förklarar Kenneth Mortensen, försäljningschef för Damstahl-gruppens Flow Technology-division i Norden.

Ett led i hållbarhetsstrategin

ACL’s produkter stämmer väl med Damstahls eget Super Dairy ®-program och man kan nu erbjuda ett komplett sortiment för livsmedelsindustrin som producerats i Europa. Samarbetet ligger helt i linje med Damstahls strävan att minska CO2 -utsläppen. 
– Det finns ingen anledning att transportera produkter över halva jordklotet när vi kan tillverka bättre kvalitet här i Europa. Vi följer ingångna avtal med våra asiatiska leverantörer, men ökar andelen europeiska leveranser som ett led i vår hållbarhetsstrategi säger Kenneth Mortensen vidare.  

Till toppen