Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Damstahl presenteras i Stainless Steel World

2020-11-26

Nyligen publicerade branschtidningen Stainless Steel World en artikel om Damstahl. Där belyser man hur en lyckad omorganisation kan ge det bästa av världar, varför man delat upp företaget i de två strategiska marknaderna Norden och Centraleuropa och samtidigt har glädje av gemensamma centrala funktioner. Michael Lund, CEO på Damstahl Nordic och Stefan Müller Bernhardt, CEO på Damstahl Central berättar var man står idag, hur man ser på framtiden och hur man tar lärdom av varandra för att fortsätta ligga i framkant.

Läs hela artikeln här.

Till toppen