Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Damstahls beredskap för Covid-19

2020-03-11

På Damstahl följer vi noggrant situationen kring Corona viruset och eventuella konsekvenser för våra kunder.

Med ett högt fokus på säkerhet prioriterar vi b.la att upprätthålla den dagliga driften och stabila leveranser.

Stark infrastruktur säkrar den dagliga driften

Största delen av våra medarbetare har idag bärbara datorer med uppkoppling hemifrån.
Detta gör att vi kan upprätthålla vår dagliga drift, om medarbetare skulle komma i karantän.

Därutöver finns Damstahl flera platser i Sverige, samt centrallager i flera länder såsom Skanderborg, Danmark och Langenfeldt i Tyskland. Detta betyder att medarbetare kan stödja våra kunder över olika platser och länder.

Stabila Leveranser

Leveranserna från NordItalien och Asien är naturligtvis redan delvis påverkad av situationen. Våra speditörer rapporterar mindre utmaningar med att få bilar till NordItaliens områden, därför kan mindre förseningar förekomma.

Precis som vi kan upprätthålla vår support till våra kunder kan vi på grund av våra många varulager säkra leveranser av rostfritt stål från dag till dag.

Vi uppmanar därför alla våra kunder att fortsätta följa den normala förbrukningen. Hur situationen påverkar effekten för prisutvecklingen är det ännu för tidigt att säga något om. Vi följer konstant utvecklingen och finns naturligtvis till hands när det gäller rådgivning och frågor gällande order/material.

För att reducera smittan så följer vi i allmänhet de officiella rekommendationerna och begränsar i detta sammanhang våra reseaktiviteter till det mest nödvändiga.

Till toppen