Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Generationsskiftet på Damstahl är nu genomfört

2020-01-02

Den 31 december 2019 avgick Mikael Sthaalros som planerat efter mer än totalt 48 år i Damstahls tjänst, inklusive 41 år som VD.

Damstahls styrelse har från och med 1 januari 2020 utnämnt Michael Lund till ny verkställande direktör, VD för Damstahl a/s. Moderbolaget Damstahl a/s ledning består nu av av koncernens CFO Claus Bang Christiansen och Michael Lund. Den framtida ledningen av Damstahl-koncernen kommer att hanteras av koncernens Executive Management Team (EMT) / Group Management som består av:

 

• Michael Lund, VD Nordic & Baltic

• Stefan Müller-Bernhardt, VD för Centraleuropa

• Claus Bang Christiansen, finansdirektör i koncernen

 

Vi är också stolta över att välkomna Mikael Sthaalros som ny styrelseledamot hos Damstahl efter att vår mångårige styrelseledamot Casper Moltke avgått.

Till toppen