Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Hållbarhet är en gemensam resa

2020-06-17

Tillsammans med Damstahl i Danmark arbetar vi målinriktat på att reducera CO2-avtrycket. Med åtgärder från många olika håll kan vi bidra till en hållbar framtid. Nya termer och begrepp dyker upp – självklarheter för många, medan det är nyheter för andra. Därför tycker vi att det är på sin plats med en liten kort introduktion så att alla är med på tåget.

Vad är CO2?

CO2 är den kemiska beteckningen på koldioxid, som är en osynlig och luktfri gas. Den bildas bland annat vid förbränning av fossila bränslen som bensin, gas, kol, olja och diesel. När CO2 hamnar i atmosfären bidrar den till den så kallade växthuseffekten.

Vad innebär växthuseffekten?

När mängden växthusgaser (däribland CO2) ökar i atmosfären förstärks växthuseffekten. Det kan liknas vid ett stängt växthus en varm sommardag.
Solens värme passerar igenom CO2-molekylerna på sin väg till jorden, men den värme som jorden naturligt reflekterar släpps inte tillbaka ut.

Vad är effekterna av CO2?

Ju mer CO2 vi släpper ut, desto mer ökar den globala uppvärmningen vilket har förödande konsekvenser för framtiden med klimatförändringar och naturkatastrofer.

Varför mäts CO2 i ton?

Gaser mäts i vikt eftersom deras volym ändras beroende på temperatur. Hos Damstahl mäter vi CO2 baserat på förbrukning och i ton. Det gör vi för att bättre kunna sätta mängden i ett sammanhang och relatera till olika aktiviteter. 

Ett ton rostfritt stål inköpt i från Asien skapar ca 700 kg CO2, medan ett ton rostfritt stål från Europa lämnar ett CO2-avtryck på ca 450 kg. En skillnad på omkring 250 kg CO2 per ton stål, som motsvarar en miljöpåverkan av uppladdning av 250 iPhones.

Till toppen