Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Tydliga och ambitiösa miljömål mot hållbar framtid

2020-07-10

Damstahls första hållbarhetsrapport, som är en del av vår CSR-rapport 2019, finns nu att ladda ner här.

Målsättningen är en minskning av CO2-utsläpp med 70 % till 2030. Som grossister har vi en stor möjlighet att påverka hela värdekedjan bland annat genom att synliggöra skillnaden mellan olika producenter av rostfritt stål. Var och på vilken kontinent det rostfria stålet producerats spelar en stor roll. Transporten är en faktor, men man ska också komma ihåg att de europeiska verken släpper ut 35% mindre CO2 per ton producerat stål jämfört med stål producerat i Asien.

Genom att granska alla led under lupp, ser vi hur vi kan minska utsläppen av CO2 och gå en hållbar framtid till mötes tillsammans med våra leverantörer och kunder.

Till toppen