Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Vi hjälper dig beräkna ditt CO2-avtryck

2020-09-23

Med vår nya CO2-beräknare blir det tydligt hur varje enskild leverans av rostfritt stål påverkar din verksamhets CO2-avtryck. Det ger dig också möjlighet följa upp längre bak i värdekedjan. 

Damstahls hållbarhetsstrategi arbetar för att reducera mängden CO2-utsläpp med 70% till 2030. Det kräver målmedvetna insatser och förändring. Vi måste våga utmana invanda tankebanor hos oss själva och hos våra kunder och samarbetspartners.
– Genom att synliggöra mängden CO2 -utsläpp från de olika leden i försörjningskedjan, blir det lättare att göra hållbara val och därmed också bidra till att nå de uppsatta miljömålen, menar Patrik Leijon, Country Manager, COO.

Adderar alla led

Damstahls CO2-beräknare visar på ett enkelt och överskådligt sätt CO2-belastningen på en specifik mängd rostfritt stål utifrån var, eller vilken producent materialet kommer ifrån. Skillnaden på leveranser från exempelvis Asien jämfört med de som kommer från Europa blir tydliga.
– Det är en till synes enkel matematik som lägger ihop CO2 -belastningen i alla led – från produktion på stålverket till transport och slutligen hos oss i grossistledet. Bakom siffrorna ligger däremot mycket arbete med informationsinsamling baserat på officiell statistik och på information från våra leverantörer och övriga samarbetspartner, förklarar Patrik Leijon.

För att ytterligare förtydliga och åskådliggöra CO2 -belastning gör vi jämförelser med något man kan relatera till i det privata hushållet.
– Ett exempel kan vara att jämföra hur många mil CO2 - belastningen motsvarar när man reser med personbil, säger Patrik Leijon.

Dyrt att köpa billigt

Med alla fakta på bordet ser man tydligt vilken produkt som belastar miljön minst, sen gäller det att handla därefter. Även om själva inköpspriset är något högre så gäller det att tänka långsiktigt och sätta miljön främst. 

– Min uppfattning är att det på sikt är dyrt att handla billigt. Vi på Damstahl är redo att anta utmaningen mot en hållbar framtid och vill på alla sätt underlätta för våra kunder att följa med på resan, avslutar Patrik Leijon.

Vi hjälper dig gärna att beräkna ditt rostfria CO2-avtryck.
Kontakta Patrik Leijon för mer information: ple@damstahl.com

Här kan du läsa mer om Damstahls hållbarhetsarbete.

Till toppen