Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Med Q1 i backspegeln: Trendspaning inför Q2 2021

2021-04-14

Första kvartalet av 2021 har passerat och vi kan konstatera att det har hänt mycket på den rostfria marknaden, både globalt och lokalt. Vi har sett tydliga signaler på marknaden lokalt att det har förekommit hål i lagren på sina håll. Priserna har också ökat markant, en trend som håller i sig.

Efterfrågan från majoriteten av våra kundsegment är fortsatt stark eller relativt stark. Ett fåtal av våra kundsegment pratar om lite kortare orderböcker, men på det stora hela ligger efterfrågan på en stabil nivå i Sverige.

Containerfartyg Suezkanalen

Q1 2021: Stor efterfrågan, prisökning och ett fraktfartyg på tvären i Suezkanalen

Under Q1 såg vi en stark efterfrågan från många håll. Fordon och vitvarusidan är de kundsegment som går starkast och därmed har haft störst behov, men de är i gott sällskap av många andra. Detta driver upp efterfrågan på material av förklarliga skäl. Samtidigt har EU haft fulla importkvoter inom rostfritt stål och därmed inte kunnat möta behoven på marknaden. Sammantaget skapar detta en obalans mellan tillgång och efterfrågan som lyft priserna. När denna process väl sätter igång tenderar det att gå relativt fort, vilket även har varit fallet inom den rostfria industrin under Q1.

Som om detta inte innebar tillräckligt med utmaningar inom vår rostfria värdekedja, var det någon som tyckte att det verkade spännande att försöka fickparkera i Suezkanalen. Plötsligt var problemet inte bara brist på tillgängliga containrar, utan att de som väl fanns tvingades till ett ofrivilligt stopp. Resultatet av detta stopp kommer utkristalliseras först om ytterligare några veckor.

Prisutvecklingen för rostfritt stål

De tre största rörliga faktorerna som påverkar prissättningar av rostfritt stål är
priser på nickel, krom och skrot.

Nickel
Hade en kraftigt stigande kurva under januari och februari för att sedan falla cirka 3500 USD/ton under början av mars, där den sedan stabiliserat sig kring 16.000 USD/ton. Lagernivåerna av nickel minskar löpande i världen, vilket underbygger en sannolik trend med prisstabilisering alternativt en svagare uppgång.

Källa: https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/Nickel#tabIndex=0

Krom

Priser på krom handlas inte löpande som för nickel, utan här sätts priserna kvartalsvis. Priser på krom inför Q2 2021 har stigit med nära 35% jämför med priserna under Q1 2021.

Maskin och metallskrot

Skrot
Tillgängligheten på skrot är mycket begränsad och har varit så under en längre tid. Detta gör att priserna på skrot inte har påverkats nämnvärt av att nickelpriserna fallit under mars månad. Priserna på skrot ligger kvar på en relativt hög nivå jämfört med tidigare.

Vad händer under Q2?

Vi ser framför oss en fortsatt stabil efterfrågan på rostfritt stål, där tillgänglighet från lager med korta ledtider kommer vara en stor nyckel till framgång. Vi på Damstahl har fortsatt tillfredställande lagernivåer tillgängliga för våra kunder!

Efterfrågan kommer troligtvis påverkas av möjliga stopp i produktionen inom främst fordonsindustrin – resultatet av att leveranserna av halvledare är kraftigt försenade. Om produktionen står stilla blir den naturliga effekten att efterfrågan faller på kort sikt.

Prisutvecklingen under Q2: Fortsatt uppåtgående trend
Det är lätt att luras att tro att prisfallet på nickel skulle pressa priserna neråt. Så blir det inte. De fallande priserna på nickel balanseras upp av de kraftigt stigande priserna på krom under början av Q2. Dessutom ligger priserna på skrot på fortsatt höga nivåer.

Vi ser en fortsatt uppåtgående trend vad gäller prisbilden, om än inte riktigt lika brant som vi sett under Q1. Men det råder stor sannolikhet att effektivpriserna på rostfritt stål är högre när vi dansar kring midsommarstången än vad de är just idag.

Vi agerar gärna bollplank!

Är du nyfiken på hur utvecklingen på marknaden påverkar just dig? Du är alltid välkommen att kontakta mig för en vidare dialog eller förklaring till hur det ligger till – och hur du kan agera på det. Jag och resten av teamet finns alltid tillgängliga för Damstahls kunder!

Patrik Leijon

Kontakt:
0703 73 60 89
ple@damstahl.com

Säljteamet: www.damstahl.se/kontakt/sales/

 

Till toppen