Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Priserna fortsätter att stiga och tillgängligheten begränsas!

2021-01-22

Starten på 2021 skiljer sig markant från tidigare år. Vi märker av en kraftig uppåtgående prisutveckling tillsammans med en tillgänglighet som mycket snabbt förändrats, säger Patrik Leijon.

Förklaringarna är flera:
1. Nickelpriserna har skjutit i höjden och passerade nyligen 18.000 USD/MT, vilket är den högsta noteringen på 15 månader.

2. Lägg därtill att den globala efterfrågan av rostfritt stål är ovanligt hög beroende på en hög aktivitet i alla segment. Särskilt utmärkande är livsmedels-, läkemedels- kemikalie- och bilindustrin.

3. Dessutom har vi just nu ingen import från Asien, till följd av höga priser och importrestriktioner. Det material som trots allt når EU, har på grund av containerbrist sett sina fraktkostnader öka med en faktor 2-3 jämfört med hösten 2020.

4. De senaste importtullarna gör det omöjligt för europeiska rörproducenter att köpa varmvalsade band från Asien. Därmed tvingas rörproducenter nu köpa materialet inom EU istället.

5. Utöver detta ska producentledet också tjäna pengar, under 2020 visade alla aktörer resultat som en kapitalmarknad är allt annat än nöjd med.

6. Sist men inte minst pressas priserna uppåt av att leveranstiderna blivit längre. Beroende på produkt, kan det handla om upp till 8-10 veckors längre leveranstid än normalt.

– Alla dessa faktorer sammantaget resulterade i något vi aldrig varit med om tidigare. En av de europeiska producenterna höjde alla inneliggande kontrakt över en natt med 214 euro/ton!
I praktiken innebär detta att om man beställt för 2.300 euro/ton för leverans i februari, så river de kontraktet och ersätter det med en ny orderbekräftelse och ett nytt pris på 2.514 euro/ton. Just denna producent är ingen stor leverantör till oss på Damstahl, men risken är stor att andra producenter gör samma sak som ett led i att kompensera för ökade kostnader, menar Patrik Leijon

Tillgången är satt under press

Vi kommer mycket snart att se problem i värdekedjan och vi upplever redan förseningar i alla produktgrupper. I nuläget är tillgången den största utmaningen.
– Hos oss på Damstahl vill vi naturligtvis fullfölja alla kontrakt och avtal och våra lager är fortfarande på en normal nivå. Utifrån det läge vi befinner oss, ser vi att det kan bli tal om prisökningar på ytterligare 15-25% under första halvåret 2021, menar Patrik Leijon, COO Damstahl AB.

Till toppen