Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

En entreprenör med visioner

Damstahls grundare Henry J. Ehrenberg (1917– 2009) var en fenomenal person och entreprenör. Hans liv och personliga historia sammanfaller med 1900-talet mest fasansfulla krig. Trots stora personliga lidanden lyckades han bygga upp ett
helt företagsimperium från grunden.


Ny standard för mejerier

År 1947 etablerade han sin firma Neue Molkereitechnik GmbH. I företaget utvecklade han en ny typ av smidda rörböjar i rostfritt stål. Fram till dess hade man använt gjutet rostfritt stål. Ehrenbergs rörböjar satte en ny standard för hygienen i mejeriernas mjölkproduktion.

 

Damstahl = Dam + Stahlhandelsgesellschraft

Genom åren utvecklades affärerna i en rad handels- och produktionsbolag i ett växande
imperium i Europa och USA. Förbrukningen av rostfritt stål växte hela tiden och Ehrenberg valde att etablera ett eget handelsbolag 1960 – Damstahl.
Företaget grundades vid Dam Platz i Amsterdam och hette från början Dam-Stahlhandelsgesellschaft, vilket förkortades till Damstahl.

 

Till toppen