Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Vi är ISO-certifierade

Damstahl ab är ISO-certifierad inom kvalitet (ISO 9001:2008), miljö (ISO 14001:2004) och arbetsmiljö (OHSAS 18001:2007).

Kvalitets- miljö-och arbetsmiljöpolicy

Damstahls uppgift är att tillgodose våra kunders behov av rostfritt stål och närbesläktade produkter.

Vårt unika erbjudande innebär fokus på;

  • expertkunskap inom rostfritt stål
  • brett produktsortiment
  • hög kvalitet på produkterna
  • hög lagertillgänglighet
  • hög leveransprecision
  • korta leveranstider

När det gäller miljö är vårt fokus vår energiförbrukning.

När det gäller arbetsmiljö är vårt fokus gemenskap.

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga förorening, olycksfall och ohälsa samt att ständigt utveckla vårt ledningssystem.

 

Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat av DNV Business Assurance och Svensk Certifiering

 

 

                       

 

 

ISO 9001 Kvalitet sv

ISO 9001 Kvalitet eng

ISO 14001 Miljö sv

ISO 14001 Miljö eng

ISO 18001 Arbetsmiljö sv

ISO 18001 Arbetsmiljö eng

Till toppen