Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Vi är ISO-certifierade

Damstahl ab är ISO-certifierad inom

  • Kvalitet SS-EN ISO 9001:2015
  • Miljö SS-EN ISO 14001:2015
  • Arbetsmiljö SIS-OHSAS 18001:2007

 

Kvalitets- miljö-och arbetsmiljöpolicy

Damstahls uppgift är att tillgodose våra kunders behov av rostfritt stål och närbesläktade produkter.

Vårt unika erbjudande innebär fokus på;

  • expertkunskap inom rostfritt stål
  • brett produktsortiment
  • hög kvalitet på produkterna
  • hög lagertillgänglighet
  • hög leveransprecision
  • korta leveranstider

När det gäller miljö är vårt fokus vår energiförbrukning.

När det gäller arbetsmiljö är vårt fokus gemenskap.

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förebygga förorening, olycksfall och ohälsa samt att ständigt utveckla vårt ledningssystem.

 

Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat av Scandinavian Business Certification AB 

 

 

                       

 

 

ISO certifikat - Damstahl Sverige

ISO certifikat - Göteborg

ISO certifikat - Stockholm

ISO certificate - Damstahl Sweden

ISO certifikat - Göteborg - Engelska

ISO certifikat - Stockholm - Engelska

Till toppen