Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Vårt SMILE lyfter oss mot nya höjder

Vi på Damstahl vill gärna vara kända för vårt SMILE: Stolthet, Mod, Idékraft, Livslust och Engagemang. Vi tror på:

 

Stolthet

Att bli sedd och uppskattad är vägen till stolthet över att jobba på Damstahl. Den stoltheten är en drivkraft som vi vill att våra kunder upplever när vi tar ansvar för allt som rör våra affärer och samarbeten – på alla nivåer.

 

Mod

Det krävs mod för att ta nästa steg, tro på sina idéer, lyssna på sin intuition och att ta ansvar. Mod driver utveckling och därför fokuserar vi på att skapa en trygg och stimulerande miljö där medarbetarna har utrymme för att vara modiga.

 

Idékraft

Den största kraften är idékraften. Damstahl bygger på en bra idé. Därför vet vi att nytänkande och goda idéer skapar konkurrensfördelar – för våra kunder och för oss.

 

Livslust

Livslust ger vardagen mening och färg. Den bidrar till det positiva samspel vi har när vi möter våra kunder, när vi arbetar med kollegorna och har trevligt tillsammans. Lusten att dela erfarenheter och lära oss nya saker gör att vi växer och når våra mål – de personliga, avdelningens och hela företagets affärsmål.

 

Engagemang

Genom vår stolthet, mod och idékraft sänder vi en tydlig signal till våra kunder.
Vi vill överträffa kundernas högt ställda förväntningar och skapa värde för både dem och oss själva. När vi lyckas känner vi ett engagemang och en livslust som vi gärna delar med våra kunder och samarbetspartners.

Till toppen