Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Vår ledstjärna och livsuppgift

Vår vision är ledstjärnan för vårt arbete, medan vår mission talar om vad vi gör och för vem. Eller vårt existensberättigande, om du så vill.

 

Vision

Med utgångspunkt i familjeägda Neumo-Ehrenberg-Group bedriver vi vår verksamhet utifrån grundläggande mänskliga värderingar och höga etiska normer. Vi strävar efter att:

 • Vara förstahandsleverantör av rostfritt stål inom våra kundsegment.
 • Vara den mest attraktiva partnern för våra leverantörer.
 • Vara det företag i branschen som, i varje enskilt land, har högst arbetsglädje och medarbetartrivsel.
 • Säkerställa våra kunders tillgång till miljövänliga produkter och driva en verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.

 

Mission

Vårt mål är att skapa mervärde för våra kunder och få dem att sätta Damstahl främst, genom att:

 • Dela vår kunskap för att tillsammans utveckla nya affärsmöjligheter och främja användningen av rostfritt stål
 • Ge rätt kvalitet
 • Ge rätt leveranstid
 • Bidra till kundens kostnadseffektivitet
 • Erbjuda ett brett och djupt produktsortiment

Vårt mål är att skapa mervärde för leverantörerna och få dem att sätta Damstahl främst, genom att:

 • Dela vår kunskap med leverantörerna och tillsammans skapa merförsäljning av rostfritt stål
 • Betala i tid
 • Hålla våra avtal och på alla sätt vara en pålitlig affärspartner

Vi vill göra arbetet intressant för våra anställda och göra våra medarbetare intressanta,
genom att:

 • Vi ger utrymme för initiativ, nytänkande och utmaningar
 • Arbetet präglas av omsorg och kvalitet
 • Det är alla medarbetares plikt att vara tillmötesgående och bidra till en god stämning
 • Medarbetarnas utveckling är grunden för Damstahls framtid

Till toppen