Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Duplex, rostfritt stål

Tvåfasad blandstruktur med typiskt innehåll på 55 % ferrit och 45 % austenit. Hög kromhalt (Cr), medelhög nickelhalt (Ni), i regel lite molybden (Mo) samt låg kolhalt (C). Korrosionsbeständigheten är oftast mycket bra mot punkfrätning, spaltkorrosion och framför allt mot spänningskorrosion.

Mekaniskt sett är duplex stål magnetiska, med en mycket högre flytspänning än austenitiska och ferritiska stål. Detta innebär att duplexstål är lämpliga för stora konstruktioner där godstjockleken kan reduceras jämfört med austenitstål. Då får man ett mer korrosionsbeständigt stål och en lättare konstruktion, utan att höja priset. Nackdelarna är att mekanisk bearbetning försvåras samt att det föreligger en risk att intermetalliska faser (Cr-MO, Cr-Fe) skapas under svetsprocessen. Denna risk stiger i takt med ökande halt av krom (Cr) och molybden (Mo) i stålet.

De termiska udvidgnings- och värmeöverföringskoefficienterna för duplexstål ligger mellan ferrit- och austenitstålen, vilket innebär bättre värmeöverföring och mindre förlängning än för austenit.

Till toppen