Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Ferritiskt rostfrit stål

Innehåller vanligtvis 12-18 % Cr, lågt Ni och Mo samt väldigt lågt C (0,12 % eller lägre). Ferritstål har liknande struktur som svart stål, men den låga kolhalten gör att det inte kan härdas. Det är relativt mjukt, men segheten är mindre än för austeniter. Ferritiska stål kan kallbearbetas, men inte i samma utsträckning som det austenitiska "tuggummistålet". De stabiliserade sorterna (4512, 4509 och 4521) är svetsbara och alla är starkt magnetiska.

De lägst legerade (t.ex. 4003) har relativt låg korrosionsbeständighet (särskilt i syra) medan de med högre legering (t.ex. 4521) nästan ligger i nivå med syrafast stål när det gäller punktfrätning och spaltkorrosion. Dessutom är det ferritiska stålet överlägset det austenitiska när det gäller svår spänningskorrosion (SPK).

På grund av den låga nickelhalten är ferritiska stål relativt billiga och används allt oftare i föremål som inte behöver austeniternas goda formbarhet och svetsbarhet, alternativt när man önskar en vacker och/eller magnetisk yta till t.ex. kylskåpsdörrar samt sparkplåt och handtag på innerdörrar.

Det ferritiska stålet lämpar sig mycket bra för varma miljöer, bättre än både rostfritt och syrafast stål då där finns risk för SPK. Ferriter kan också möta ett behov av värmeledningsförmåga bättre än austeniter. Värmeutvidgningskoefficienten är samma som för svart stål, vilket är ca 2/3 av austentiskt stål.

Ferritiskt rostfritt stål kan med fördel användas till produkter med tunt gods, stora materialomkostnader och enkel förarbetning. Kannan på bilden är i 4016 (AISI 430), ett ofta använt material inom catering, och ett utmärkt exempel på hur man kan djupdra ferritiskt rostfritt stål.

Världens konsumtion av ferritiska stål är starkt stigande.

Till toppen