Din korg innehåller rabatt. Om du ändrar i korgen kommer din rabatt att försvinna.

Hygienisk design av utrustning till food/pharma

Det förekommer lyckligtvis inte så ofta numera, men tyvärr händer det ändå ibland att tidningar och TV plötsligt har stora rubriker om X antal människor som har avlidit till följd av bakterier i livsmedel. Senast hände det i Danmark sommaren 2014, då så många som 14 människor dog p.g.a. Listeriabakterier i rullepølse. Men hur kan det komma sig att det fortfarande kan hända? Vad är det som går snett?

 

 

 

I food/pharmaproduktionen läggs stor vikt vid hygienen. Utrustningen måste kunna rengöras så noggrant att det inte blir några rester kvar som kan fungera som grogrund för bakterier. Dessutom säkerställer god rengöring också att där inte uppstår några blandningar av produktrester och desinfektionsmedel, som kan orsaka allvarlig korrosion. God hygien minskar alltså också risken för korrosion.

 

För tankar och rörsystem gäller att man ska säkerställa ett obehindrat flöde och god dränering. Det betyder i praktiken att vågräta ytor ska undvikas helt och hållet i både tankar och rörsystem, men utöver det finns det ytterligare en lång rad förhållningsregler, varav några räknas upp här nedan.

 

 • CIP-dysor i tankar ska kunna nå hela ytan. Se till så att det gäller även områden i ”skuggan” bakom rör och studsar.
 • Alla ytor ska vara lätta att rengöra. Slipade ytor har sämre korrosionsbeständighet och är svårare att rengöra än kallvalsade 2B-ytor.
 • Flöde - undvik onödiga böjar i systemet. Det blir en ökad kostnad och försämrar dessutom flödet.
 • Alla rörsektioner ska gå att dränera. Minst 5° fall över hela längden och ett tillräckligt antal rörstöd för att förhindra att rören hänger. För reduktion av vågräta rör används excentriska konor.
 • Undvik blindändar. Även korta sådana försämrar flödet.
 • Svetsgeometrin måste vara perfekt. Rotfel, bindningsfel och andra spalter ska undvikas helt och hållet.
 • Det får inte finnas kvar några orenheter eller främmande ämnen från monteringen.
 • Använd minimala mängder av olja och fett.

 

Flera och mer utförliga tips hittar man i RS-FP, Kap. 15-17.

 

 

 

 

Även de ytor som inte kommer i direkt kontakt med produkten, har stor betydelse med avseende till hygienen. Det är ofta dålig hygien kring kablar, elmotorer och sågar som är orsaken till att kvaliteten på produkten försämras. Bl.a. ska man vara uppmärksam på följande:

 • Utrustningen får inte ha vågräta ytor som inte kan dräneras. Om vinkelstål och fyrkantsprofiler används, kan de med fördel placeras i en vinkel på 45°.
 • Bultförband är ett riskområde. Se till att de kan rengöras ordentligt och undvik insexskruvar.
 • Transportband ska inte bara rengöras på de synliga ytorna utan också på undersidan, där bakterier annars lätt kan växa till sig (se foto ovan).
 • Elskåp ska även de vara dränerbara och fästas med visst avstånd till väggen, så man kan göra rent bakom. Alternativet är montering direkt mot väggen med fogning hela vägen runt.
 • Kabelbuntar ska undvikas, då de är omöjliga att hålla rena och det finns stor risk att det bildas mögel i dem
 • Kabelrännor är omöjliga att hålla rena i mitten, använd kabelhållare i stället.
 • Alla golv ska gå att dränera, antingen genom utåtriktat fall eller centrumfall.
 • Där golv och väggar möts, kan man med fördel ha en hålkäl, den är lättare att rengöra.
 • Fogningar håller inte för evigt och måste med jämna mellanrum bytas ut.
 • Glas måste vara okrossbart och man bör undvika trä i fönsterramarna. Virke utgör en bra grogrund för mögel.

 

Många fler och mer detaljerade ”tips och regler” för hygienisk design av byggnader hittar man i RS-FP, Kap 18.

 

 Både text och bilder är © Damstahl och får endast förmedlas vidare efter skriftligt tillstånd. Alla kapitelhänvisningar är till ”Rostfritt Stål och Korrosion” (RSK&K; Claus Qvist Jessen, Damstahl; april 2011) eller ”Rostfritt stål för hygienisk utrustning inom food/pharma” (RS-FP; Claus Qvist Jessen och Erik-Ole Jensen, Damstahl; okt. 2014). Bägge böckerna finns också på engelska och danska och RS&K även på tyska. Bägge kan beställas här 

Till toppen